پلیسه گیر بشکه ای، لبه گیر ، تیزی بر ، پولیشر

پلیسه گیری و تیزی بری سایشی شفت نامتقارن با مخزن استوانه و تیغه داخلی تک فاز و سه فاز : اهن و استیل ضد سایش

توضیحات

این مدل پلیسه گیر که تیزی بر سایشی هم خوانده می شود جهت براق کردن زنگ برداری و یا پلیسه گیری قطعات کوچک به کار می رود و دارای یک مخزن با شکل استوانه و  با شفت نا متقارن می باشد و درون ان چند ردیف تیغه به کار رفته که قطعات درون مخزن ریخته شده و با به گردش در امدن آن قطعات مدام از مرکز به اطراف و از دو سر مخزن به مرکز و همزمان به دلیل نا متقارن بودن شفت و گردش استوانه و تیغه های داخلی ، قطعات به طور نامنظم به همدیگر و مواد ساینده برخورد کرده  و ساییده می شوند   برخورد مداوم  قطعات  با یکدیگر و مواد سایشی باعث می شود به خوبی براق (همانند سند بلاست) و از هرگونه آلودگی و پلیسه پاک  شوند