نقاله خنک کننده ( خنک کن نواری )

تونل خنک کننده محصولات ، قطعات وجهت کار در کنار دستگاه تزریق پلاستیک یا فورج فلزی در دو مدل باز و مدار بسته جهت تخلیه گاز های سمی

توضیحات

تونل خنک کننده جهت خنک کردن محصولات پیش از بسته بندی به کار می رود و در صنایع غذایی و خط تولید وهمچنین برای قطعات تزریق پلاستیک یا فورج فلزی جهت پایین اوردن دمای قطعات پس از ساخت و یا تزریق و تخلیه گاز  های سمی از محیط  به کار می رود و نسبت به سفارش در ابعاد و طول و عرض مورد نظر ساخته می شود و میزان سرعت حرکت قطعه ، میزان وزش وفشار باد به صورت دیجیتال قابل تنظیم می باشد.